DIPLOMSKO DELO - Kunčje hrenovke s spremenjeno maščobnokislinsko sestavo

pdf icoword icoDIPLOMSKO DELO

Jože Mlinarič, univ. dipl. inž. živil. tehnol.

pdf icoword icoUNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

Univerzitetni študij, Ljubljana, 2002